Vores mål er at skabe et trygt og hjemligt miljø, og en værdig hverdag for dig. Vi har fokus på gensidig respekt blandt beboere, personale og pårørende.

Plejen tilrettelægges efter dine behov og personlighed med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp.

Vi arbejder efter Odsherred Kommunes kvalitetsstandarder på området. 

Seneste nyt

Nyt fra Ældrerådet - læs nyheder fra Ældrerådets arbejde

Centerråd

Om os

Vores boliger - Søg plejebolig

Aktiviteter

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau

Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål, det godkendte budget og gældende lovgivning.

Kvalitetsstandarder på ældreområdet er derfor et vigtigt redskab til at informere dig som borger om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder dig på det generelle niveau.