Vores mål er at skabe et trygt og hjemligt miljø, og en værdig hverdag for dig. Vi har fokus på gensidig respekt blandt beboere, personale og pårørende.

Plejen tilrettelægges efter dine behov og personlighed med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp.

Vi arbejder efter Odsherred Kommunes kvalitetsstandarder på området. 

Seneste nyt

COVID-19

COVID-19 betragtes ikke længere som en samfundskritisk sygdom og alle restriktioner blev løftet pr. den 1. februar 2022.

 

Kontakt - Centerråd

Om os

Vores boliger - Søg plejebolig

Aktiviteter

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau

Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål, det godkendte budget og gældende lovgivning.

Kvalitetsstandarder på ældreområdet er derfor et vigtigt redskab til at informere dig som borger om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder dig på det generelle niveau.

Læs mere her

Kvalitetsstandard Plejecentre Odsherred Kommune

Generel Vejledning Plejebolig

Generel Vejledning Hjemmepleje

Hjemmepleje, ældre- og plejebolig, daghjem og træning

Hjælpemidler - boligindretning

Tekniske hjælpemidler