En del af Odsherred Kommune
Kvalitetsstandarder
Billede af politiske magasiner

Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau

Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål, det godkendte budget og gældende lovgivning.

Kvalitetsstandarderne er derfor et vigtigt redskab til at informere dig som borger om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder dig på det generelle niveau.

Vær opmærksom på at Nødkald kvalitetsstandard og folder om nødkald kun gælder borgere i eget hjem/hjemmeboende borgere og ikke borgere i plejebolig.