En del af Odsherred Kommune
Informationer fra A til Å
drivhus

Vi har samlet en del informationer i fra A-Å 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

A

Adresseflytning

Når du flytter ind på plejecentret, skal du huske at melde adresseændring. Du modtager automatisk et nyt sundhedskort.

B

Besøg

Du bor i eget hjem og kan modtage besøg hele døgnet. Der henstilles dog til, at der tages hensyn til andre borgere. Hovedindgangen låses i løbet af eftermiddagen/aftenen. Er døren låst, kan man ringe til personalet - så kommer de og åbner døren.

Blodprøver

Egen læge kan ordinere blodprøver. Der er mulighed for, at der kan tages blodprøver på plejecentret, da der en gang om ugen kommer en mobil laborant. Vær opmærksom på, at nogle læger foretrækker selv at tage prøverne. 

Brand

Der er i alle boliger installeret brandalarmeringsanlæg. Dette anlæg registrerer uregelmæssigheder ved hjælp af røg og varmemeldere. En registrering der automatisk vil gå til personalet og brandvæsnet. 

I tilfælde af brand i lejligheden: 

  • forlad lejligheden hvis det er muligt og luk døren
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsnet

I tilfælde af brand andre steder:

  • bliv i lejligheden 
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsen 

F

Fodpleje 

Ca. hver 6. uge kommer der fodterapeuter. Du har mulighed for at blive tilknyttet disse besøg - det kan personalet hjælpe dig med. Fodterapeuterne er selvstændige og der opkræves betaling pr. gang, eventuelt ved at du modtageret  girokort. Du er selvfølgelig også velkommen til selv at indgå aftaler. 

Forsikring

Der anbefales at tegne en ansvarsforsikring i tilfælde af erstatningsansvar, da plejecentret ikke har erstatningsansvar. Desuden, skal du også selv sørge for at have en indboforsikring, da plejecentret ikke dækker dit indbo.

Frisør 

Der kommer en frisør på plejecentret ca. hver 2 måned. Ønsker du at benytte dig af frisøren, kan personalet hjælpe med, at du bliver tilknyttet ordningen. Der betaltes efter hver behandling eventuelt ved at du modtager et girokort. Vil du have din egen frisør skal komme er der også mulighed for det, da vi har et frisørrum.  

Frivillig

Vi har altid brug for frivillige hænder på plejecentret. Opgaver som frivillig kan være:

  • at hjælpe og arrangere ved udflugter
  • hjælpe, arrangere og støtte ved arrangementer
  • stå for arrangementer som gåture, læsecafeer, bankospil, it-undervisning med mere 

Du kan læse mere i vores folder Frivillige på plejehjem

Fysioterapi 

Det er muligt at blive visiteret til fysioterapi. Kontakt egen læge. Det er også muligt selv at købe fysioterapi - spørg personalet for vejledning. 

G

Gudstjeneste 

Datoer for gudstjenester kan du se på opsalgstavlen. 

H

Husdyr 

Der er ikke muligt at holde husdyr på plejecentret. Er der besøg af husdyr henstilles det til at besøget foregår i egen lejlighed. Personalet skal kunne varetage plejen uden at være generet af det besøgende dyr. Personalet varetager ikke luftning og pasning af husdyr.

I

Indkøb 

Personalet kan ikke hjælpe dig med indkøb. 

Toiletsager kan bestilles gennem apoteket, og dét kan personalet hjælpe dig med. 

Tøjindkøb skal varetages af pårørende. Der er tøjsalg på plejecentret et par gange om året eller efter behov. Se opslag på tavlen. 

 

Information 

Der er ophængt opslagstavler på gangene. Her hænges generel information op. 

I Foyeren hænger der en infotavle, hvor løbende informationer samt billeder er tilgængeligt.

Enkelte informationer omdeles direkte til hver beboer. 

L

Læge 

Ved flytning er det muligt at beholde din egen læge. Vær dog opmærksom på, at egen læge kan have en bestemmelse vedr. afstanden. Ønsker du at skifte læge, forventes det at dine pårørende hjælper med denne opgave. 

Ved lægebesøg eller aflevering af prøver til lægen forventer vi, at pårørende hjælper. Personalet kan ikke påtage sig opgaven med at ledsage dig til læge. 

M

Medicin 

Plejecentret har intet fælles medicinskab, og har derved ikke adgang til et fælles lager af medicin. Al medicin er personlig.

Når du flytter ind på plejecentret, bliver du automatisk tilknyttet FMK (Fælles Medicinkort). FMK gør det muligt for personalet at se, hvilken medicin din lægen har ordineret, så der ikke sker fejl. Din medicin opbevares på stuen, eventuelt i et aflåst skab.

Møbler 

Du og dine påreørende indretter selv din stue, evt. i samråd med en arbejdsmiljørepræsentant tilknyttet Præstevænget. Der er en plejeseng på alle stuer.

Det er kun plejecentrets aflastningsstue, der er møbleret (se under menupunktet bolig).

Plejecentret har ikke mulighed for at opbevare personlige møbler. 

N

Nødkald 

Du visiteres til et nødkald. Spørg eventuelt personalet.

P

Penge og værdigenstande 

Personalet kan ikke påtage sig ansvaret for penge og værdigenstande, som du selv administrer. Forsvinder der ting, er det op til dig og dine pårørende, hvorvidt sagen skal politianmeldes. 

Post 

Der modtages dagligt post på plejecentret. Posten sorteres på kontoret og omdeles derefter til den enkelte beboer. 

R

Reparation af hjælpemidler

Reparation af hjælpemidler foretages af hjælpemiddeldepotet i Odsherred Kommune. Der er en særlig regel om, at du selv skal sørge for en lapning om året (på hvert hjul) af fx rollator og kørestol. Herefter kan hjælpemiddeldepotet være behjælpelig med en lapning.

Rygning 

Der må gerne ryges i egen lejlighed og haven, men ikke på fællesaralerne eller i aflastningslejligheden. 

Ryges der i lejligheden skal døren til fællesarealet være lukket og der skal efterfølgende luftes ud. Personalet må ikke udsættes for passiv rygning. Der skal anskaffes en luftrenser, hvor der ryges. Af hensyn til alles sikkerhed må der ikke ryges i sengen. 

T

Tandlæge/tandpleje 

Du kan beholde din egen tandlæge, når du flytter på plejecenter. 

Personalet kan ikke påtage sig opgaven med at ledsage dig til tandlæge. 

Der er mulighed at blive tilknyttet omsorgtandplejen. Omsorgtandplejen kommer og udfører eftersyn og behandlinger på plejecentret. Der skal ansøges om at modtage tandpleje og der er en årlig egenbetaling som opkræves over pensionen. Personalet kan hjælpe dig med tilmeldingen. 

Tavshedspligt

Personalet på plejecentret har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til anden side, uden der er indhentet tilladelse til det. Det betyder også, at pårørende ikke kan få oplysninger uden du ved det. Når du flytter ind udfyldes en samtykkeerklæring. 

Telefon

Det er muligt at medbringe egen telefon. Flytning af abonnement og samtaler er for egen regning. 

Tilsyn 

Der føres tilsyn med plejecentret årligt. Efter hvert tilsyn bliver der udarbejdet en tilsynsrapport som er tilgængelig på hjemmsidens forside og under menupunktet Tilsyn.

TV

Der er tv i fællesrummene. Har du dit eget tv, skal du kontakte licenskontoret for oplysninger om licensbetaling.