En del af Odsherred Kommune
Centerråd

På centret er der etableret et centerråd. 

Formålet med rådet er at skabe et rum med mulighed for at drøfte hverdagslivet og Præstevængets udvikling. I centerrådet sidder repræsentanter fra ledelsen og personalet, beboere, pårørende og en repræsentant fra ældreområdet. Der afholdes valg til centerrådet en gang årligt, og møderne holdes en gang hvert kvartal.

Læs om vedtægter for Centerråd til Odsherred Kommunes plejecentre i den gule selvbetjeningsboks øverst på siden.

Medlemmer af centerrådet

 

Centerleder

Hanne Larsen
hagla@odsherred.dk - 51 49 11 50

Ældrerådsrepræsentant

Mogens Eddy Møllegaard
hennyogmogens@gmail.com - 20 96 73 64

Beboere

Ebbe Jensen

Birgit Vogenstrup

Pårørende

Allan Hansson
allan@hanssonfamilien.dk 

Henning Lundhøj
henning-lundhoej@mail.dk - 40 68 05 69

Personalerepræsentanter

Inger Jakobsen

Susanne Rasmussen

Aase Gudme