En del af Odsherred Kommune
Centerråd

På centret er der etableret et centerråd. 

Formålet med rådet er at skabe et rum med mulighed for at drøfte hverdagslivet og Præstevængets udvikling. I centerrådet sidder repræsentanter fra ledelsen og personalet samt frivillige, pårørende og en repræsentant fra ældreområdet. Der afholdes valg til centerrådet en gang årligt, og møderne holdes en gang hvert kvartal.

Medlemmer af centerrådet

Formand

Allan Hansson
allan@hanssonfamilien.dk - 20 10 46 45

Næstformand

Jytte Hass Petersen

Sekretær

Hanne Larsen
hagla@odsherred.dk - 59 66 50 70

Ældrerådsrepræsentant

Emilie Esbjørn
esbjemily@gmail.com

Beboere

Jimmy Jensen
Egon Pedersen
Carl Christoffersen

Pårørende

Jette Monaghan
jettemonaghan@hotmail.com

Personalerepræsentanter

Inger Jakobsen
Jane Karlsen
Susanne Rasmussen