En del af Odsherred Kommune
Økonomi
Pengesedler

Læs om, hvilke ydelser du skal betale for, og hvad der er gratis, når du flytter ind på Præstevænget.

Når du er visiteret til en plejebolig på Præstevænget bliver alt omkring lejemålet administreret af Boligselskabet VAB. Det betyder, at du skal indgå lejekontrakt med Boligselskabet VAB. Du skal også selv betale for udgifter til el, varme, medicin samt tilvalg i kost og servicepakken.

Derudover kan du købe forskellige servicepakker. De indeholder blandt andet toiletpapir, rengøringsmidler samt fuld forplejning. Ved indflytningen aftales hvilke ydelser, du ønsker. Der bliver udfyldt et aftaleskema, som kan ændres senere. Alle ydelser betales månedsvis forud og opkræves via pensionen. Taksterne er fastsat af kommunen og reguleres hvert år.

Vi anbefaler, at der aftales en PBS-ordning på de faste udgifter. Personalet kan ikke påtage sig at varetage administration af din økonomi. Pårørende og/eller en økonomisk værge må hjælpe dig, hvis du ikke selv kan varetage din økonomi.

Husleje

Da der ikke er to ens boliger på Præstevænget, er der ingen ens huslejer. 

Pension

Når du flytter på plejecenter udbetales pensionen som tidligere og reglerne for personligt tillæg er uændrede.

Beregningen og udbetalingen af pensionen afhænger af, om du er enlig eller gift, og om begge ægtefæller skal flytte på plejecenter. For enlige pensionister sker der ingen ændringer i forhold til tidligere. For ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle flytter, beregnes pensionen derimod fremover for begge ægtefæller, som hvis de var enlige.

Du kan læse mere om pension og tillæg på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Gratis ydelser

Der er også gratis ydelser, når du bor på et plejecenter fx:

  • forbindingsmateriale og produkter til sårbehandling (råd og vejledning ydes af personalet)
  • behandling hos praktiserende fysioterapeut og ergoterapeut (efter gældende regler)
  • personlige hjælpemidler, fx kørestol og rollator (søges individuelt)
  • inkontinensprodukter (brug af bleer), der er bevilget efter Serviceloven § 112
  • bistand til ansøgning af hjælpemidler (ydes af personalet)
  • rengøring af din bolig*

*Der er ansat serviceassistenter til at varetage den almindelige rengøring. Du får gjort rent i din bolig hver anden uge, da denne ydelse følger kommunens kvalitetsstandard for hjemmeboende ældre. Pårørende er velkommen til at supplere rengøringen, alt efter dine behov og ønsker. Pårørende står for rengøring af køleskab, i køkkenskab samt hovedrengøring ved fraflytning.